Мэдээллийн технологийн улсын олимпиадыг Онлайнаар зохион байгуулна

Мэдээллийн технологийн улсын олимпиадыг Онлайнаар зохион байгуулна

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багш, суралцагчдын Мэдээллийн технологийн 15 дахь удаагийн Улсын Олимпиад эхэллээ.

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН УЛСЫН ОЛИМПИАДАД 29 СУРАЛЦАГЧ, 52 БАГШ ОРОЛЦОЖ БАЙНА

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багш, суралцагчдын Мэдээллийн технологийн 15 дахь удаагийн Улсын Олимпиад эхэллээ.

Олимпиадыг Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ мэдээлэл арга зүйн төв Хүнс, технологийн политехник коллежтой хамтран сургалт удирдлагын “Их Нүүдэл” системийг ашиглан цахим хэлбэрээр эхлүүллээ.

Мэдээллийн технологийн мэдлэг ур чадвараа сорихоор 19 Политехник коллеж, 15 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 52 багш, 29 суралцагч оролцож байна.

Сошиал медиад хуваалцах

Facebook
Twitter