Их Нүүдэл

Бүтээгдэхүүн

Багшийн ажлын ачааллыг бууруулах

Боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Сургалтын чанарыг сайжруулах

Боловсролын ялгаатай байдлыг арилгах

ЕБС-ийн систем

МСҮТ, коллежийн систем

Цэцэрлэгийн систем

Удирдлагын програм

Захирал, сургалтын менежер системийн удирдагчид зориулсан програм

Багшийн програм

Багш нарын өдөр тутмын ажлын ачааллыг бууруулах зорилготой програм

Сурагчийн програм

Суралцагчид бие даан суралцах чадварыг эзэмшинэ.

Эцэг эхийн програм

Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан програм

ESIS системтэй холбогдох

ESIS системтэй холбогдох

Сургалтын төлбөрийн модуль

Суралцагчдын сургалтын төлбөр, тооцооны модуль

Их Нүүдэл системийн тоон мэдээлэл

Сургууль
0 +
Хэрэглэгч
0 +
Теле хичээл
0 +
Даалгаврын сан
0 +

Ашиглахад хялбар, энгийн, Монгол систем тул маш ойлгомжтой, цэгцтэй

Компьютер, таблет, гар утас зэрэг бүх төрлийн төхөөрөмж дээр ашиглах боломжтой.

Сургуулийн нэгдсэн цахим хичээлийн сан, даалгаврын сан үүсгэх боломжтой.

Сургууль өөрийнхөө онцлогт тохируулан хөгжүүлэхэд хялбар, цаг хугацаа зардал хэмнэнэ.

Системийг ашиглахад хэрэглэгчдээс мэдээллийн технологийн өндөр чадвар шаардахгүй.

Сургуулийн бусад системтэй холбогдох боломжтой иж бүрэн систем

BackOffice-BOS

Үнэт цаасны салбарын систем

ЭЕШ-eYesh App

Бие даан бэлдэх сургалтын систем